Lägenheter

Det finns totalt nitton lägenheter.


Tio av dessa är suterränglägenheter fördelade på fem huskroppar med två lägenheter i varje.
Varje lägenhet har en yta av 115kvm med fyra rum och kök.
De flesta har inglasade altaner och fyra har carportar med förråd, övriga egen biluppställningsplats.

 

Vidare finns nio marklägenheter fördelade på tre huskroppar med tre lägenheter i varje.
Hörnlägenheterna är 89kvm och mittenlägenheterna 78kvm.
Några har inglasade altaner, övriga altaner med markis.
Gemensamma parkeringsplatser med motorvärmaruttag.

 

Alla lägenheter har egen mindre trädgård/rabatter och del av gemensam grönyteskötsel.