Styrelsen & Kontakt

Välkommen att kontakta oss via: info@brflyckeberg.se
Anders Öström
Ordförande
Tel: 070-513 50 40
Epost: anders.ostrom1@gmail.com
Johnny Eriksson
Vice ordförande / Kassör
Tel: 0381-178 66
Epost: johnny.eriksson@telia.com
Lasse Jansson
Ledarmot
Tel: 073-917 26 78
Epost: jansson_lasse@icloud.com
Annalena Josefsson
Sekreterare
Tel: 070-611 79 15
Epost: eoraljo@gmail.com
Marie-Louise Holtmo
Handkassa m.m
Tel: 0381-61 12 78
Epost: marie-louise.holtmo@hotmail.com
Henric Ahnstedt
Webbansvarig
Tel: 072-200 19 23
Epost: henkeman@live.se