Funktionskontroll av ventilationssystem 2021

Eksjö OVK och Energikontroll utförde 2021-11-02 en funktionskontroll av ventilationssystemen. Några stickprov utfördes och det föll positivt ut. Vi blev godkända.

Se bifogad pdf för att läsa hela besiktningsutlåtandet.