Nyhetsbrev Oktober 2021

Det har väl knappast kunnat undgå någon den infekterade debatt som startats med anledning av Eksjö kommuns uppmaning om att alla bryggor och båtar skulle vara borta från Gyesjön senast 2021-10-01. Många av de boende här i Lyckeberg har frågat varför? Flera skrivelser har skickats till Samhällsbyggnadssektorn på kommunen utan framgång. Många har plockat bort sina båtar, men de flesta bryggor ligger kvar. Vi undrar varför frågan överhuvudtaget har dykt upp. Är det jantelagen som drabbat oss? Enligt kommunen är det någon/några som har klagat på förekomsten av bryggor och båtar. Fortsättning följer. Sista ordet är förhoppningsvis inte sagt.

Styrelsen har beslutat att vi ska måla om alla fastigheter under år 2022. Arbete pågår tillsammans med HSB-Göta med att ta fram anbudsunderlag. Vi beräknar vara klara med att gå ut med upphandlingen i början av november.I underlaget kommer vi bland annat undanta uterum och andra tillbyggnader som tillkommit efter att fastigheterna färdigställdes. Här kommer finnas möjlighet att göra en egen upphandling med den utvalda entreprenören.

För att bland annat finansiera målningen och på grund av att inflationen nu tagit fart så har styrelsen beslutat att höja avgifterna för år 2022 med 2,5 %. Under september var prisökningstakten 2,8 %. Värdet på våra bostadsrätter har ökar markant de senaste åren, något som skattemyndigheten har noterat och därmed ökat fastighetsskatten som nu är den tredje högsta kostnaden i vår resultaträkning (räntor och avskrivningar är högre).

Hösten har gjort sitt intåg. Frosten lägger sig och det kommer bli dags att stänga av pumpen. Vill flagga för att det kommer att ske inom kort.

Matteproblemet i förra nyhetsbrevet var kanske i svåraste laget. Det finns säkert flera rätta svar, så alla hade rätt. Nu kommer ett nytt, där det bara finns ett rätt svar:

Trevlig höst önskar styrelsen för Brf Lyckeberg