Funktionskontroll av ventilationssystem 2023

Peters Mark & Byggservice utförde 2023-02-16 en funktionskontroll av ventilationssystemen.
Väderförhållande vid kontrollen var +1 grad mulet lätt vind.
Det blev godkänt.

Se bifogad pdf för att läsa hela besiktningsutlåtandet.