Nyhetsbrev Oktober 2022 Brf Lyckeberg

Hösten är här. Löven faller i en strid ström till marken. Kanske dags för lite höststädning ute i våra trädgårdar. Ett säkert hösttecken är att vi nu stängt av pumpen och öppnat alla utkastare, så dessa inte ska frysa sönder under vintern.

Målningsarbetena är avslutade enligt tidplan. Slutbesiktningen är gjord av HSB-Göta. Det blev en del anmärkningar, som nu är åtgärdade. Stenbergs måleri har lämnat kvar en del färg, som vi kan använda till våren för att ev måla carportar och uterum. Om det skulle behövas, kan vi beställa mer färg.

Ommålningsarbetena har medfört stora kostnader. Vi har inte behövt låna, utan använt fonderade medel. Styrelsen har, mot bakgrund av detta, samt att övriga kostnader för driften av vår förening kommer att öka, beslutat höja avgiften för år 2023 med 3%. Som jämförelse kan nämnas att allmännyttan diskuterar tvåsiffriga höjningar.

Laddstolpen är nu på plats på parkeringen i Karet. Här kan vi ladda två bilar samtidigt. För att kunna ladda måste man ha en tagg, som kvitteras ut hos vår ordförande, Anders Öström. Man erhåller en särskild faktura för kilowattförbrukningen.

Våra häckar har varit uppe till diskussion ett antal gånger, utan att vi kommit till några konstruktiva resultat. Därför har styrelsen utsett en arbetsgrupp ur styrelsen med ”gröna fingrar”, som tillsammans med Spakarp ska ta fram en långsiktig plan på åtgärder.

Vid årsskiftet införs nya regler för bostadsrättsföreningar kring bla ombyggnationer. Bakgrunden till detta är bla att bostadsrättsinnehavare bygger om sina lägenheter som ibland medför konflikt med sina grannar eller sker utan tillstånd av styrelsen. De nya reglerna ger också bostadsrättsföreningen rätt att säga upp den bostadsrättsinnehavare, som utför tillståndspliktiga åtgärder i lägenheten utan tillstånd. Därför är det av största vikt, för att vara på den säkra sidan, att anmäla till styrelsen alla eventuella förändringar man tänker göra i lägenheten och få ett beslut.

From den första mars ändras sophanteringen för att få en effektivare hantering. Det nya systemet i sker i samverkan mellan Nässjö, Eksjö och Aneby kommun. Nya soptunnor kommer att ersätta de gamla under mars-juni 2023. De nya kärlen är på 240 liter och innehåller två fack. Ett fack för matavfall på 100 liter samt ett för restavfall (brännbart). Matavfallet ska sorteras i särskilda papperspåsar i en ventilerad hållare. Påsen ska bytas minst var tredje dag. Hållaren kommer Eksjö Energi svara för. Påsarna kommer att finnas för avhämtning hos matbutiker, som ICA, Willys och Coop. From 2024-2026 kommer sophanteringen vidareutvecklas så att även vi i föreningen kan sortera glas, tidningar, plast mm.

Namnskyltarna på våra brevlådor är i många fall näst intill oläsliga. Därför har styrelsen tryckt upp nya namnskyltar som kommer sättas upp på dessa.

Styrelsen för Brf Lyckeberg