Nyhetsbrev 1/4-2012

Hej!

Under vintern har samtliga lägenheters ventilationsystem setts över och i nästan alla lägenheter konstaterades brister. Det handlade mest om utslitna lager men i vissa lägenheter stod fläktarna helt stilla. Allt är nu åtgärdat. I samband med detta diskuterades även brandsäkerhet och vikten av att det finns bra säkerhetsutrustning. Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att hålla med detta och brandvarnare, släckare och brandfilt rekommenderas. I större lägenheter rekommenderas två brandvarnare.
Som en liten hjälp medföljer detta nyhetsbrev en brandvarnare, som styrelsen bjuder på!

I övrigt vill vi påminna om följande:

Filter
Det finns ett antal olika filter i våra lägenheter som bör bytas eller rengöras med jämna mellanrum. Det finns ett filter i luftvärmepumpens aggregat inomhus som bör dammsugas 1 gång per månad. De filter som sitter i lägenheternas befintliga luftvärmeaggregat bör bytas ca. en gång per kvartal.

Luftvärmepump
Luftvärmepumparna installerades som en kompletterande värmekälla till de befintliga som finns i lägenheterna. Luftvärmepumparna fungerar utmärkt ner till ca. minus 15 grader. Därefter bör det gamla uppvärmningssystemet kopplas in.

Husgrunder
Det skall bli en genomgång och besiktning av husgrunderna under sommaren. Upptäcks det några fel eller brister så skall detta åtgärdas av föreningen. Detta är den enda planerade underhållsåtgärden under resten av 2012.

Årsmöte
Slutligen vill vi påminna om årsmötet, som i år hålls tisdagen den 22 maj kl. 18.30 på Abborraviks Värdshus. Kallelse och handlingar kommer längre fram. Vi har alla ansvar för hur föreningen skötts och hoppas på deltagande av alla medlemmar.

Med vårhälsningar
Styrelsen