Nyhetsbrev Oktober 2022 Brf Lyckeberg

Hösten är här. Löven faller i en strid ström till marken. Kanske dags för lite höststädning ute i våra trädgårdar. Ett säkert hösttecken är att vi nu stängt av pumpen och öppnat alla utkastare, så dessa inte ska frysa sönder under vintern.

Målningsarbetena är avslutade enligt tidplan. Slutbesiktningen är gjord av HSB-Göta. Det blev en del anmärkningar, som nu är åtgärdade. Stenbergs måleri har lämnat kvar en del färg, som vi kan använda till våren för att ev måla carportar och uterum. Om det skulle behövas, kan vi beställa mer färg.

Ommålningsarbetena har medfört stora kostnader. Vi har inte behövt låna, utan använt fonderade medel. Styrelsen har, mot bakgrund av detta, samt att övriga kostnader för driften av vår förening kommer att öka, beslutat höja avgiften för år 2023 med 3%. Som jämförelse kan nämnas att allmännyttan diskuterar tvåsiffriga höjningar.

Laddstolpen är nu på plats på parkeringen i Karet. Här kan vi ladda två bilar samtidigt. För att kunna ladda måste man ha en tagg, som kvitteras ut hos vår ordförande, Anders Öström. Man erhåller en särskild faktura för kilowattförbrukningen.

Våra häckar har varit uppe till diskussion ett antal gånger, utan att vi kommit till några konstruktiva resultat. Därför har styrelsen utsett en arbetsgrupp ur styrelsen med ”gröna fingrar”, som tillsammans med Spakarp ska ta fram en långsiktig plan på åtgärder.

Vid årsskiftet införs nya regler för bostadsrättsföreningar kring bla ombyggnationer. Bakgrunden till detta är bla att bostadsrättsinnehavare bygger om sina lägenheter som ibland medför konflikt med sina grannar eller sker utan tillstånd av styrelsen. De nya reglerna ger också bostadsrättsföreningen rätt att säga upp den bostadsrättsinnehavare, som utför tillståndspliktiga åtgärder i lägenheten utan tillstånd. Därför är det av största vikt, för att vara på den säkra sidan, att anmäla till styrelsen alla eventuella förändringar man tänker göra i lägenheten och få ett beslut.

From den första mars ändras sophanteringen för att få en effektivare hantering. Det nya systemet i sker i samverkan mellan Nässjö, Eksjö och Aneby kommun. Nya soptunnor kommer att ersätta de gamla under mars-juni 2023. De nya kärlen är på 240 liter och innehåller två fack. Ett fack för matavfall på 100 liter samt ett för restavfall (brännbart). Matavfallet ska sorteras i särskilda papperspåsar i en ventilerad hållare. Påsen ska bytas minst var tredje dag. Hållaren kommer Eksjö Energi svara för. Påsarna kommer att finnas för avhämtning hos matbutiker, som ICA, Willys och Coop. From 2024-2026 kommer sophanteringen vidareutvecklas så att även vi i föreningen kan sortera glas, tidningar, plast mm.

Namnskyltarna på våra brevlådor är i många fall näst intill oläsliga. Därför har styrelsen tryckt upp nya namnskyltar som kommer sättas upp på dessa.

Styrelsen för Brf Lyckeberg

Nyhetsbrev maj 2022

Äntligen börjar vi känna hur vårsolen värmer och hur träd och buskar börjar grönska. Ett säkert vårtecken är att vi startat upp pumpen, så nu kan du få Gyesjövatten i din utkastare.

Pumphuset har sett sina bästa dagar, därför har vi anlitat ”mister handy man”, Krister Johansson, som lovat fräscha upp det.

Våra häckar runt våra fastigheter lämnar, hos några, lite övrigt att önska. En del av våra medlemmar har svårt att rensa och underhålla dessa. För att ge häckarna en chans till överlevnad samt att få så jämn kvalitet på våra häckar som det går, har vi anlitat Höjdens Trädgård för att rensa, fylla på jord, klippa bort vissna grenar samt återplantera där det behövs. Detta kommer att påbörjas i slutet att maj.

Det finns fler ytor inom föreningen som måste rensas och där vi måste fylla på ny matjord. Styrelsen har därför beslutat köpa in ca 5 kubikmeter matjord, som finns att hämtas vid cykelvägen bakom nummer 13.

Närmast på programmet står ommålning av samtliga fastigheter. Ett arbete som har blivit försenat, men som nu planeras starta vecka 20.

En annan fråga, som nu ligger på styrelsens bord är laddstolpar till el-bilar. Mer info om detta kommer du få på årsmötet den 16 maj, som du förhoppningsvis anmält dig till. Om ej, så är det hög tid att göra detta.

Vårliga hälsningar
Styrelsen för Brf Lyckeberg

Nyhetsbrev December 2021

När vi äntligen börjat se ett ljus i tunneln slår den nya varianten av viruset omikron till. Domedagsprofeterna avlöser varandra i media med budskap, som att ”omikron tar ett större tag om världen då den förökar sig på nolltid”. Det är information vi helst skulle slippa höra. Men de har säkert tyvärr rätt. Lagom till jul ska vi utsättas för nya restriktioner. Vi som levde i tron att snart kommer samhället öppna upp helt.

Dock låter vi inte pandemin påverka vårt styrelsearbete. Vi har kunnat träffas ett antal gånger för fysiska styrelsemöten och fatta en del, förhoppningsvis, viktiga beslut.

Som tidigare informerats om har vi låtit energideklarera vårt fastighetsbestånd. Något som måste göras vart tionde år. I början av november gjordes en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). I samband med den upptäcktes en hel del handhavandefel. Det gällde främst kontroll och rengöring av ventiler och fläktar. Styrelsen kommer därför gå ut med information om vad som gäller för denna anläggning som är så viktig för inomhusklimatet. Resultaten från dessa båda aktiviteter finns på hemsidan (brflyckeberg.se Lösenord: gyesjön89)

Marknaden för elfordon har fullständigt exploderat. Mot bakgrund av det har styrelsen gjort en enkät bland medlemmarna för att se om det finns intresse för laddstolpar. Det visade sig att intresset var ganska svalt. Styrelsen går dock vidare med denna fråga för att under år 2022 sätta upp en stolpe med två laddstationer. Finansiering kommer ske med samma princip som när vi kopplade in bredband. Föreningen står för laddstolpen, medan medlemmen står för elförbrukningen.

I dagarna har HSB-Göta skickat ut ett anbudsunderlag till ett antal målerifirmor för att måla om samtliga fastigheter till våren. Spännande att se vad anbuden slutar på.

Föreningens ekonomi rullar på som planerat. Vi kommer att få ett överskott för 2021 på cirka 400.000 sek. Pengar som är gott att ha till ommålningen.

Nu när det lackar mot jul får man passa på att önska sig något:

Kära Jultomten!
Även denna jul önskar jag mig ett fett bankkonto och en smal kropp.
Inte tvärt om, som du dumt nog trodde förra julen.
Tomten, inte till detta år igen.

Med denna önskan vill styrelsen önska alla medlemmar en riktigt
God Jul och ett Gott nytt år!

Nyhetsbrev Oktober 2021

Det har väl knappast kunnat undgå någon den infekterade debatt som startats med anledning av Eksjö kommuns uppmaning om att alla bryggor och båtar skulle vara borta från Gyesjön senast 2021-10-01. Många av de boende här i Lyckeberg har frågat varför? Flera skrivelser har skickats till Samhällsbyggnadssektorn på kommunen utan framgång. Många har plockat bort sina båtar, men de flesta bryggor ligger kvar. Vi undrar varför frågan överhuvudtaget har dykt upp. Är det jantelagen som drabbat oss? Enligt kommunen är det någon/några som har klagat på förekomsten av bryggor och båtar. Fortsättning följer. Sista ordet är förhoppningsvis inte sagt.

Styrelsen har beslutat att vi ska måla om alla fastigheter under år 2022. Arbete pågår tillsammans med HSB-Göta med att ta fram anbudsunderlag. Vi beräknar vara klara med att gå ut med upphandlingen i början av november.I underlaget kommer vi bland annat undanta uterum och andra tillbyggnader som tillkommit efter att fastigheterna färdigställdes. Här kommer finnas möjlighet att göra en egen upphandling med den utvalda entreprenören.

För att bland annat finansiera målningen och på grund av att inflationen nu tagit fart så har styrelsen beslutat att höja avgifterna för år 2022 med 2,5 %. Under september var prisökningstakten 2,8 %. Värdet på våra bostadsrätter har ökar markant de senaste åren, något som skattemyndigheten har noterat och därmed ökat fastighetsskatten som nu är den tredje högsta kostnaden i vår resultaträkning (räntor och avskrivningar är högre).

Hösten har gjort sitt intåg. Frosten lägger sig och det kommer bli dags att stänga av pumpen. Vill flagga för att det kommer att ske inom kort.

Matteproblemet i förra nyhetsbrevet var kanske i svåraste laget. Det finns säkert flera rätta svar, så alla hade rätt. Nu kommer ett nytt, där det bara finns ett rätt svar:

Trevlig höst önskar styrelsen för Brf Lyckeberg