Nyhetsbrev April 2020

Även om omvärlden är emot oss, och fast vi inte får bestämma själva var vi ska vara och vart vi ska åka, måste styrelsen fortsätta sin planering för att få till stånd ett årsmöte.

Ser vi rent historiskt på det som inträffar är det bara att gå tillbaka till medeltiden då Digerdöden härjade, 1347-1353. Då dog var tredje person i Sverige. Enligt forskarna hade denna pandemi sitt ursprung i Kina. Känns det igen? Spanska sjukan drabbade Europa 1918-1920. Då dog drygt 50 miljoner. I Sverige dog ca 38.000 personer.

På den tiden fanns ingen Anders Tegnell eller Björn Olsen, som trummar ut sitt mantra, att det måste bli värre innan det blir bättre.

Så vad händer nu? Ingen vet hur länge denna pandemi ska hålla på. I det läget har styrelsen tagit beslut att hålla datumet för årsmötet öppet. Enligt stadgarna ska vi ha årsmöte senast 6 månader efter bokslut. Om det värsta händer, och Coronavirus inte ger sig, kan det bli så att vi måste skjuta årsmötet till hösten. Att kalla till årsmöte under rådande förhållande blir ju även en demokratifråga. Vi har en hel del personer i föreningen som tillhör en riskgrupp och med all sannolikhet inte skulle komma att delta.

Vi bilägger ”Årsredovisningen för år 2019, med följande kommentarer:

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. Ett nyckeltal som många använder sig av är lån/kvm. Här kan vi med stolthet berätta att vi har 4.212 sek i lån per kvm. Detta är en mycket låg siffra. De flesta föreningar ligger långt över 10.000 sek.

Ser vi till själva bokslutet har vi gjort ett överskott på 243.883 sek före bokslutsdispositioner. Eftersom vi avsätter 130.000 sek varje år till vår yttre fond blir då det justerade resultatet 113.883 sek. Under året har vi ju haft vår vän ”Mannen på taket”, som kostade oss ca 113.000 sek vilket har belastat vår resultaträkning. Under 2019 förföll ett lån där vi kunde få till stånd en lägre ränta, som på helår kommer innebära en kostnadsreducering på ca 50.000 sek per år.

I år har vi ytterligare ett lån på 3.600.000 sek som förfaller i september. Med samma positiva utfall som vi fick förra året bör vi kunna sänka våra kostnader med lika mycket, dvs ca 50.000 sek per helår.

Vi har dessutom en hel del tillgångar. Inom kontogruppen ”Kassa och bank” har vi ca 1.221.000 sek och vår yttre fond uppgår till ca 790.000 sek.

Styrelsen hoppas att våra medlemmar har förståelse för att vi lämnar datumet för årsmötet öppet. Vi återkommer så snart vi vet att vi kan genomföra det på ett säkert sätt för alla medlemmar.

Avslutningsvis skickar vi med ett litet matematikproblem. Kan kanske vara roligt att tänka på något annat i dessa dystra tider. Lös ”häxprocessen” och messa svaret till 070-513 50 40. Den förste som messar rätt svar får ett litet pris. Lycka till!

Styrelsen för Brf Lyckeberg

Filer för nedladdning: