Nyhetsbrev December 2018

Snart har ännu ett verksamhetsår gått till ända. Även om vi inte kan göra bokslut än så kan vi sammanfatta de aktiviteter vi i föreningen gjort under året.

Föreningen firade 30 år i samband med årsmötet den 15:e maj i klubbstugan vid Ränneborg. Det var ett muntert och trevligt möte  där samtliga medlemmar fick en liten present, som var uppskattad. Görans musicerande var ett uppskattat inslag i den sociala delen av mötet.

Ett fastighetsbestånd som har 30 år på nacken kräver en hel del underhåll. Styrelsen har tillsammans med HSB-Göta tagit fram en underhållsplan som revideras och uppdateras varje år. För att ta höjd för kommande investeringar, driftkostnadsökningar samt eventuella räntejusteringar har styrelsen beslutat höja avgifterna med 1,5% för år 2019. Det rör sig om ca 50-75 sek/månad. Vi gör detta för att inte behöva ta till drastiska höjningar på en gång.

Under året har vi bland annat beslutat att samtliga bostadsrätter i föreningen ska ha tillgång till fiber. Styrelsen tycker att detta är en mycket viktig del i samhällets infrastruktur och har mot bakgrund av det avsatt medel för denna investering.

Husgrunderna i kvarteret Byttan har åtgärdats under sommaren. Det bör i detta sammanhang nämnas att det är inte helt lätt att få tag på någon entreprenör som kan ta på sig ett sådant uppdrag. Den bygghausse som råder i landet gör det nästan omöjligt att få tag i hantverkare. Nu har vi lyckats och fått detta åtgärdat.

Det samma gäller servicen av våra luftvärmepumpar. Efter diverse turer lyckades vi få hit Richard från Värmekällan. Här blev det en hel del missförstånd. Richard bad vår ordförande kolla med medlemmarna när han kunde komma, vilket han helt negligerade och själv tog kontakt med resp medlem. Detta skapade en del onödig irritation bland medlemmarna.

Julen närmar sig och med den mysig julstämning med bland annat tända ljus. Lägenhetsbränderna ökar med ca 40% den här tiden på året. Kolla upp brandvarnaren så du har fräscha batterier inför helgen.

Detta år är snart historia. Nu måste vi höja blicken och se framtiden an med tillförsikt. Vad kan vi göra för att öka mervärdet för våra medlemmar? En styrelse kan ju inte bara ägna sig åt förvaltning utan måste se till att få en positiv utveckling med allas delaktighet. Därför är det viktigt att varje medlem får ge uttryck för vad den tycker att vi ska satsa på i framtiden. Här finns t ex laddstolpar för elbilar samt solpaneler som några exempel på vad som kanske kommer att efterfrågas.

Sist men inte minst ska vi hälsa vår nya medlem välkommen, Helene Johansson, som nyligen flyttat in efter Roger som efter 15 år lämnat oss för att bosätta sig i Stocksnäs.

Dags att runda av med en liten dikt, som framförs av idolen Karl-Bertil Jonson som du kan se varje år.

Nu så kommer julen, nu är julen här,
lite mörk och kulen men ändå så kär.
Han i salen träder med så hjärtligt sinn,
och i högtidskläder dansar barnen in.

Med dessa strofer vill styrelsen önska alla medlemmar en riktigt
God Jul & Gott Nytt År!