Förändring av månadsavgiften fr.o.m 2013

Styrelsen har vid möte 2012-11-08 beslutat att höja månadsavgiften med 3%.
Skälet är huvudsakligen att vår underhållsfond måste byggas på inför framtida större åtgärder. Fonden har ju drastiskt minskat efter ommålningen och inköp av  luftvärmepumparna m.m. vilket totalt gått på ca. 1 miljon kronor.

Den nya månadsavgiften blir då enligt följande:
Lägenheterna i kv. Byttan: 4846kr
Lägenheterna i kv. Karet: 4063kr
Mittenlägenheterna i kv. Karet: 3367kr

Till detta kommer givetvis avgifter för vatten, motorvärmare etc. (oförändrat)

Brf Lyckeberg
STYRELSEN