Information från Styrelsen 2016-04-19

1. Årsmötet kommer i år att äga rum tisdagen den 24 maj. Tid och plats återkommer vi med. OBS! Eventuella motioner måste skriftligen lämnas till styrelsen senast den 30 april! Boka in årsmötet i kalendern! Formell inbjudan, dagording etc. kommer längre fram.

2. Renovering av balkongerna i Byttan har tyvärr blivit försenat p.g.a att byggfirman har haft mycket att göra. Nu har de i alla fall lovat att komma i gång i början av maj.

3. Bokslutet för 2015 visar åter på ett överskott, bl.a beroende på att vi kunde sänka låneräntorna under året.

4. Marknadsvärdena på lägenheterna fortsätter stiga. Den senaste försäljningen nu i år innebar budgivning och att en av lägenheterna i Karet såldes för 630 000kr.

5. Fibernät var uppe för diskussion på förra årsmötet och intresset var då ljumt. Nu ryktas att Eksjö Energi kommer att komma med ett betydligt billigare alternativ och att intresse finns från villorna. Vi avvaktar och ser vad de har att komma med.

Väl mött på årsmötet!