Nyheter från styrelsen – Mars 2015

Så är då vintern över och vi kan börja med gräsklippning och ogräsrensning igen.
Roligare än att skotta snö…

Här lite smått och gott från styrelsen:

Bokslut 2015
Vi kan konstatera ett överskott 2014 på ca. 58000kr huvudsakligen beroende på att vi lyckats få bättre bankvillkor på våra lån. Stabil ekonomi således.

Motorvärmare i Karet
I början av vintern har de gamla motorvärmarna i Karet bytts ut mot nya, vilka blir mer praktiska för användarna och billigare för föreningen. Två mindre belysningsstolpar har även satts upp i Karet.

Fastighetsbesiktningar under våren
Under våren planerar vi en stor fastighetsbesiktning tillsammans med vår samarbetspartner HSB Göta. När och hur återkommer vi med.

Aktuella underhållsfrågor
Under året planerar vi åtgärder vad gäller husgrunder både i Byttan och Karet. Vidare åtgärder vad gäller tätskiktet på balkongerna i Byttan. Läckage kan innebära att regnvatten letar sig ned i förrådet. Håll uppsikt och rensa avloppet under trallen!

Varmvattenberedare
Varmvattenberedarna är gamla och kan börja läcka. En del har redan bytts och vi kommer sannolikt att få byta en eller ett par varje år framöver. Håll koll även på beredarna!

Lekplats
Det finns en liten lekplats intill den andra bostadsrättsföreningen. Detta är en kommunal lekplats och öppen för alla således. Tag gärna dit barn och barnbarn.

Gemensam utearbetsdag i Karet
Förra våren anordnades en gemensam arbetsdag en lördag i Karet. Det målades, grävdes och rensades och avslutades med lite korv och öl. Det blev lyckat och i år återupprepas det lördagen den 30 maj.
I Byttan finns det kanske inte lika många gemensamma arbetsuppgifter men det hindrar ju inte att någon tar initiativ till något liknande? Inte minst för att det blir en stunds trevlig samvaro!

Årsmötet 2015
Boka onsdagskvällen den 20 maj för årsmötet! Förutom årsmötesförhandlingar blir det lättare förtäring med god dryck. Formell kallelse med handlingar och anmälningsblankett utdelas längre fram.

Nya medlemmar
Thure Öström,Gyesjögatan 19, avled för en tid sedan. Thure var vår äldste medlem och har bott många år i Brf Lyckeberg och även varit aktiv i föreningsarbetet. Vi beklagar hans bortgång.
Samtidigt kan vi hälsa två nya unga medlemmar välkomna till lägenheten från april,
Bill Hellström och Frida Johansson.

STYRELSEN