Nyhetsbrev Juni 2018

Vår bostadsrättsförening firade 2018-05-15 sin 30-årsdag. Detta gjorde vi i klubbstugan vid Ränneborg. Vi var 25 medlemmar närvarande samt ett antal barn. Årsmötesförhandlingarna leddes för andra året i rad av vår förvaltare Rolf Abelsson. Punkterna på dagordningen avverkades i snabb takt. Inga större överraskningar, utan styrelsen beviljades ansvarsfrihet och fick nytt mandat att leda föreningens arbete.

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Även om vi gjort stora investeringar i Byttan med nya balkonger, ca 700.000 sek, har vi ca 1,3 mnkr i likvida medel för kommande underhåll. Närmast väntar vi på att få fasaderna i Byttan iordningställda. PM Bygg måleri har lovat påbörja detta under juni månad.

Efter detta intogs en kulinarisk buffé och god dryck. Med anledning av vårt 30-årsfirande fick även medlemmarna en liten present som styrelsen tagit fram. En bricka med fina bilder över våra fantastiska omgivningar. Det finns ett antal brickor till försäljning (självkostnadspris 250 sek) om någon är intresserad. Kontakta Anders, först till kvarn gäller.

Göran underhöll oss med glada toner och fick oss i god stämning. Eftersom vi fått många nya medlemmar i föreningen på senare tid kan det kanske vara på sin plats att informera lite om vad det innebär att vara medlem i en bostadsrättsförening vilket säkert även vi som varit med länge kan behöva påminnas om.

I en bostadsrättsförening ägs fastigheterna gemensamt av de som bor i husen. Som bostadsrättsinnehavare äger du alltså inte lägenheten du bor i utan rätten att bo i den. Till skillnad från hyresrätt, så har du stora friheter att till exempel tapetsera och bygga om. Glöm inte att informera styrelsen om större projekt. Med frihet kommer ansvar och man har även ett ansvar för att sköta och underhålla sin bostad samt att tillse att
tilldelade grönytor och häckar är klippta och rensade. För att klargöra detta har styrelsen tagit fram bilagda dokument där det klart framgår vilka ansvarsområden respektive lägenhetsinnehavare har. För det är ju så, att vårdat värde varar och här ute ökar det markant.

Alla går vi väl och väntar på att fiber ska installeras i våra bostadsrätter. Efter kontakt med Eksjö Energi så kommer inkoppling att påbörjas om ca 2-3 veckor. Återstår en del markarbeten i Karet, som förhoppningsvis blir åtgärdade innan midsommar.


Trädgårdsskötsel i BRF Lyckeberg

För allas trevnad är det viktigt att vi håller våra trädgårdar i ordnat skick.

Vi har två gårdsfogdar i föreningen. Lasse Jansson i Byttan och Henric Ahnstedt i Karet. Deras uppdrag är att se till att det finns gödsel, jord och annat som  behövs för de gemensamma ytorna såsom häckar och gräsmattor.
Observera att jord/gödsel ej är till för egen odling såsom trädgårdsrabbatter och urnor.

Det finns två gemensamma redskapsbodar och båda får nyttjas av alla medlemmar oavsett i vilket av kvarteren man bor. I dessa finns bland annat gräsklippare, trimmer med mera. Det är gårdsfogdarna som ser över maskinparken och servar vid behov. Kontakta dem ifall något är slut eller går sönder.

När man använt maskinerna ska de rengöras, fyllas på bensin etc innan de sätts
tillbaka.

Vi har en gemensam vattenpump där vattnet hämtas från Gyesjön. Henric Ahnstedt är ansvarig för skötsel av denna. Om flera vattnar samtidigt kan det bli lågt tryck i strålen vilket vi får ha överseende med. Tänk på miljön och vattna med förnuft. Exempelvis helst inte när det är fullt solsken eftersom vattnet då dunstar bort direkt.

Det finns även en plats där vi kan slänga trädgårdsavfall. Denna är placerad i skogen vid gula tegelhuset. Det står en skylt ”tillhör BRF”. Fråga någon i styrelsen eller gårdsfogdarna om ni inte hittar den.

Inom tilldelade områden svarar lägenhetsinnehavaren för följande:

  • Rensning av ogräs i häckar, rabatter och övriga planteringsytor.
  • Kanthuggning av gräsmatta vid häckar, rabatter och övriga planteringsytor.
  • Trimning av ogräs intill husväggar, rabatter och motsvarande.
  • Klippning av häckar, buskar och träd enligt anvisningar från styrelsen.
  • Tilldelat område skall hållas väl vårdat och i städat skick.

Kvarteret Karet anordnar dessutom städdagar ett par gånger om året där alla hjälps åt med gemensamma ytor såsom gräsmattor, häckar och annat som behöver ses över. I samband med detta ordnas med lättare fika/mat.

Planteringsyta: 30 cm matjord av god kvalitet.
Gräsyta: 10 cm matjord av god kvalitet.
Trädgrop: 60 cm matjord, diameter 1.2 meter.
Träd binds vid stadigt trädstöd med reglerbara band.
Kring träd sparas en diameter på 1 meter med öppen jord. Denna, liksom
planteringsytor, täcks med 10 cm finmalet barkmull.

Tilldelade områden för kvarteret Karet
Tilldelade områden för kvarteret Byttan
Ett nyhetsbrev utan en avslutande dikt är ju inget riktigt nyhetsbrev.
Därför kommer den nu:

En underbar sommarvind
som rör lätt vid min kind

Den är alldeles varm och skön
och någonstans blir en röd gubbe grön

Vi traskar på i våra dagliga liv
och jobbet vi går till blir en tidsfördriv

Sommaren är bara en bit bort
med den är ändå alltid några månader för kort

Så passa på och njut i några månader framöver
för sommar och värme är vad alla behöver

Med dessa strofer vill styrelsen tacka för fortsatt förtroende samt önska alla en skön och upplevelserik sommar!