Nyhetsbrev maj 2022

Äntligen börjar vi känna hur vårsolen värmer och hur träd och buskar börjar grönska. Ett säkert vårtecken är att vi startat upp pumpen, så nu kan du få Gyesjövatten i din utkastare.

Pumphuset har sett sina bästa dagar, därför har vi anlitat ”mister handy man”, Krister Johansson, som lovat fräscha upp det.

Våra häckar runt våra fastigheter lämnar, hos några, lite övrigt att önska. En del av våra medlemmar har svårt att rensa och underhålla dessa. För att ge häckarna en chans till överlevnad samt att få så jämn kvalitet på våra häckar som det går, har vi anlitat Höjdens Trädgård för att rensa, fylla på jord, klippa bort vissna grenar samt återplantera där det behövs. Detta kommer att påbörjas i slutet att maj.

Det finns fler ytor inom föreningen som måste rensas och där vi måste fylla på ny matjord. Styrelsen har därför beslutat köpa in ca 5 kubikmeter matjord, som finns att hämtas vid cykelvägen bakom nummer 13.

Närmast på programmet står ommålning av samtliga fastigheter. Ett arbete som har blivit försenat, men som nu planeras starta vecka 20.

En annan fråga, som nu ligger på styrelsens bord är laddstolpar till el-bilar. Mer info om detta kommer du få på årsmötet den 16 maj, som du förhoppningsvis anmält dig till. Om ej, så är det hög tid att göra detta.

Vårliga hälsningar
Styrelsen för Brf Lyckeberg