Handlingsregler

Följande handlingsregler gäller vid försäljning av bostadsrätt.

 1. Du kan själv skaffa en köpare eller använda dig av en mäklare.
 2. Du bör själv fundera över vilket pris du hade tänkt dig vid försäljningen.
 3. Du har skyldighet att upplysa köparen om eventuella fel och brister i lägenheten.
  Vet du att bostadsrättsföreningen planerar stora ombyggnader eller reparationer – tala också om det.
 4. Köparen har i sin tur undersökningsplikt, det vill säga att han/hon måste titta på lägenhetens skick.
 5. Är ni överens, kontakta då ordf(sekr) i föreningen och meddela att du tänker sälja. Bestäm också tid för en besiktning av lägenheten. Då bör både du och köparen vara med.
 6. Du skall fylla i en överlåtelseblankett, som underskriven av säljare köpare lämnas till ordf(sekr). Blanketten finns hos ordf(sekr).
 7. Styrelsen i bostadsrättsföreningen skall sedan godkänna ditt utträde samt den nye innehavarens inträde i föreningen.
 8. Då p7 enl. ovan är klar beställer du tid hos ordf(sekr) för överlåtelse av lägenheten, då både köpare och säljare skall närvara.
 9. Är lägenheten pantförskriven måste lånet lösas före överlåtelsen och kvittot medföres vid överlåtelsen.