Nyhetsbrev Juni 2016

Vid föreningens årsstämma den 24 maj vid Abborravikens värdshus deltog 20 av föreningens medlemmar. Vi kunde bla med tillfredsställelse konstatera att föreningen är väl skött och har en förhållandevis god ekonomi så vi är väl rustade för kommande ekonomiska utmaningar.

Vår ordförande, Roger Gustafson, har efter 10 år på posten undanbett sig omval. Till ny ordförande valde stämman Anders Öström. Då ytterligare två poster i styrelsen var vakanta valdes Annalena Josefsson samt Johnny Eriksson till dessa poster.

Den delvis nya styrelsen har nu konstituerats och ser ut enligt följande;
Anders Öström Ordförande
Johnny Eriksson Vice ordförande/kassör
Annalena Josefsson Sekreterare
Sven-Erik Rönnlund Fastighetsansvarig
Marie-Louise Holtmo Ledamot/handkassa
Lasse Jansson Ledamot

Har ni frågor som rör vår förening, tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen. Tänk även på att gå på vår fina hemsida www.brflyckeberg.se. Har du glömt eller inte känner till lösenordet kan du mejla anders.ostrom1@gmail.com så mejlar han över det till dig.

Lyckeberg har blivit ett populärt område att bosätta sig i, detta avspeglar sig inte minst i priserna på bostadsrätterna, som i vissa fall fördubblats på den senaste femårsperioden.

Arbetet med renoveringen av balkongerna i Byttan har påbörjats och samtliga balkonger ska enligt planering vara färdigställda till årsskiftet 2016/2017.

Vad passar bättre så här i midsommartider att avsluta med en liten dikt.
Midsommarafton med sång och dans,
med blommor från ängen jag binder en krans.
Äter något gott, dricker nubbe med sting,
njuter av livet med vänner omkring.
Av värmen och grönskan blir humöret på topp,
och jag dansar hela natten till solen går upp.

Med dessa poetiska strofer vill styrelsen önska alla medlemmar en riktigt skön och händelserik sommar och ser med tillförsikt fram mot det fortsatta styrelsearbetet.

Styrelsen för Brf Lyckeberg