Underhållsplan HSB-Göta

KODÅTGÄRD
Summa/ÅR
2023
85
2024
103
2025
73
2026
1143
2027
118
12155Asfaltytor, lagning, 10 % av bruttoytan053000
23335Balkongräcken trä, målning 1 sida000660
23526Balkongskärmar trä, 2 ggr strykning 2 sidor000560
56283Varmvattenberedare, elektrisk, byte 300 liter755050750
57014OVK- besiktning, FT/FTX-system, lägenheter002300
57024Rensning ventkanaler, FT-system, lägenheter000067
57034Injustering ventilation, FT-system, lägenheter000051
57241Lägenhetsaggregat, byte, aggregat < 70 l/s0009460
63781Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 9W100000

Ovan tabell visar en översikt av vår underhållsplan. För att se den kompletta underhållsplanen kan man logga in på HSB Göta via denna länk: https://uhplan-gota.hsb.se/Account/Login

Logga in på sidan med användarnamn: Lyckeberg
och lösenord: gyesjon89