Besiktning av tak 2020-01-28

Styrelsen har beslutat att vi ska låta besiktiga våra tak efter att de blivit rengjorda. För detta ändamål har vi anlitat HSB-Göta som kommer och gör denna besiktning nu på tisdag den 28:e Januari.

Arbetet med att göra denna besiktning kommer att påbörjas runt kl 08:00 och avslutas någon gång på eftermiddagen.

Bästa hälsningar
Styrelsen för Brf Lyckeberg