Nyhetsbrev December 2017

Snart kan vi lägga år 2017 till handlingarna. Det har varit ett händelserikt år för vår  förening. Vi har gjort en stor insats för att renovera balkongerna i Byttan, vilket har givit lägenheterna en ordentlig ansiktslyftning. Återstår att besluta om hur vi går vidare med eventuell målning av dessa.

I dessa juletider blir man till mans lite otålig, det gäller inte minst den beslutade och utlovade fiberinkopplingen. All planering för grävningen är slutförd. Den innebär bl.a. att, när det gäller Byttan, kommer man gå med fibern mellan Gyesjögatan 4 och 6 för att sedan gå på baksidan av husen. Tanken är sedan att man går på gaveln av parhusen för att sedan gå via vinden ner i respektive lägenhet. Inkoppling kommer att ske där vi idag har vårt TV-uttag. Vill man ha det på någon annan plats får var och en göra upp det med installatören. Eventuell tillkommande kostnader får man då stå för själv.
För Karet gäller att man går på baksidan för att placera uttaget på samma ställe som för Byttan, det vill säga vid TV-uttaget. Tidplanen är något diffus och inkoppling kommer att ske någon gång mellan januari till maj 2018.
När det gäller fler företag för distribution av TV-kanaler har Eksjö Energi ännu inte kommit till avtal med någon ytterligare än SAPPA, men har lovat att det på sikt ska komma in fler.
För mer information se Eksjö Energis hemsida under ”Bredband”.

Det har varit historiskt stor omsättning på lägenheterna i vår förening under det gångna året. Inte mindre än fyra lägenheter har bytt ”ägare”, nämligen Gyesjögatan 19, 2, 13 och 9 i kronologisk ordning. Förhoppningsvis är det en tillfällighet och inte ett resultat av vantrivsel i vår förening. Prisbilden talar för att Lyckeberg är ett attraktivt område att bo i, så vi får väl tro att det är en tillfällighet.

När Sven-Erik Rönnlund och Britt Elvingsson flyttade blev vi tyvärr av med gårdsfogden för Karet. Sven-Erik har skött uppgifterna med den äran och ska ha stort tack för sina insatser. Efter viss övertalning har Henrik Ahnstedt, Gyesjögatan 17, lovat ta på sig en del av uppgifterna som inköp av gödsel, jordförbättring m.m samt ta på sig ett visst fastighetsansvar. Dock gäller det inte snöskottningen som just nu är aktuellt. Här måste vi i Karet skotta våra egna gångar samt hjälpas åt in platserna.

Så till sist den obligatoriska juldikten:

Julen är rolig
för stora och små.
Paketen kan vara
röda eller blå
stora eller små
men dom är alltid
lika roliga att få.
Och kommer inte tomten
så blir det kris
för alla har varit snälla
på alla sätt och vis.

Med dessa rader vill styrelsen önska alla medlemmar en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!