Nyhetsbrev Oktober 2019

Vare sig vi vill det eller ej, så gör hösten sitt intåg dag för dag. Kvällarna och mornarna blir mörka och runt hörnet väntar den första snön. Att tända ett ljus och kanske ägna en stund åt en god bok, kan ge kroppen lite ny energi så denna mörka årstid inte behöver bli så jobbig.

Styrelsen har haft en del att stå i den senaste tiden. Bland annat ordnades en social aktivitet, som hade diskuterats på årsmötet. Det blev en kräftskiva, där ett 20-tal medlemmar deltog. Mycket uppskattat av deltagarna, varför vi kommer att bjuda in till ett liknade arrangemang nästa år. Hoppas då på större uppslutning.

”Mannen på taket” fortsätter oförtrutet med att rengöra våra tak. I skrivande stund är han klar i kvarteret Karet. Men har ett par hus kvar i Byttan. Tyvärr har det kyliga vädret gjort att det frusit i utkastarna. Det är en nåd att stilla bedja om att han äntligen ska bli färdig. I samband rengöringen har det upptäckts att många tegelpannor varit trasiga och att läkten i vissa fall börjat ruttna. Vi kommer därför anlita HSB-Göta för att göra en kontroll av våra tak.

Föreningen hade ett lån, som förföll den 25 september på ca 3,4 mnkr. I samband med att vi omsatte lånet beslutade styrelsen att amortera av 500.000 sek med finansiering av en fond som i princip inte givit någon avkastning. Vi band lånet på 10 år till en ränta på 1,72%. Vi reducerade då våra lånekostnader med drygt 50.000 sek för år 2020. Detta innebar att styrelsen beslutade att låta avgifterna för nästa år vara oförändrade. En lite för tidig julklapp.

För ett antal år sedan genomfördes en OVK (obligatorisk ventilations kontroll) av våra fastigheter. Några av bostadsrätterna i Karet blev då inte godkända. Vi rensade då kanalerna. Nu är det snart dags för en uppföljning och ny kontroll. Återkommer till berörda när det är dags.

Vår förvaltare, Rolf Abelsson, har beslutat för att pensionera sig och i samband med detta sälja sitt företag. Vår nya förvaltare heter Pelaren med bas i Vetlanda. För medlemmarna innebär detta ingen förändring. Dock kommer några i styrelsen att få tillkommande arbetsuppgifter, då den nya ägaren avsagt sig vissa punkter i det gamla avtalet.

Styrelsen har fått in en förfrågan där en medlem eventuellt vill sätta upp solpaneler på taket på sin bostadsrätt, vilket styrelsen ställt sig positiv till. Vi måste medverka till omställningen till förnybara energikällor. I samband med detta måste vi ta fram en policy som reglerar vissa ansvarsfrågor.

Vad vore ett nyhetsbrev utan pekpinnar? Vi har fått en del klagomål att det till och från står en del bilar parkerade utmed gatan. Ibland dubbelparkerade. Vi har nu skyltat upp tre besöksparkeringar på parkeringen i Karet. Tacksam om ni hänvisar besökanden dit.

Att vi går mot mörkare tider inleddes nyhetsbrevet med, men kolla in här nedan. Hösten kan var obeskrivligt vacker med sin färgprakt.

Styrelsen för Brf Lyckeberg

Trädgårdsdag i Karet, Hösten 2019

Vi var ett tappert men magert sällskap som samlades hos Anders & Marie där det bjöds på frasiga bakverk samt nybryggt kaffe.

Då vi inte blev så många så koncentrerade vi oss sedan på det mest viktiga:

  • Stolpar med skyltar för besökande samt hyrd plats kom upp vid parkeringen.
  • Häcken ut mot gatan fick sig en välbehövlig ansning och rensning.
  • Det gemensamma förrådet och soprummet blev städat och rensat från gamla och dåliga trädgårdsredskap.

Det hela avslutades sedan med härligt nygrillade hamburgare samt en och annan bag in box…