Ventilationskontroll 2017

Tisdag den 14 Mars klockan 17:00 påbörjar Gunnar Alm att utföra den obligatoriska ventilationskontrollen.

Kan ni ej vara hemma, se till att lägenheten är åtkomlig för besiktningen.

Kan besiktningen ej utföras denna dag medför det en extra kostnad.

Vid förhinder och frågor, kontakta undertecknad.

Sven-Erik Rönnlund
Gyesjögatan 13
Fastighetsansvarig