Nyhetsbrev Oktober 2012

Styrelsens konstituering
Efter årsmötet har styrelsen konstituerat sig enligt följande:

Ordförande: Roger Gustafson
Vice ordförande och kassör: Anders Öström
Sekreterare: Kenneth Ekeroth
Fastighetsansvarig: Sven-Olof Håård
Handkassa m.m: Marie-Louise Holtmo
Ersättare: Lasse Jansson

Gårdsfogdar
Oförändrat d.v.s. Sven-Erik Rönnlund och Tommy Josefsson

Ekonomi
Ekonomin är stabil och god men vi behöver bygga upp vår underhållsfond efter de senaste årens investeringar. Under de tre närmaste åren kommer vi således inte att göra några stora underhållsåtgärder, men vi har givetvis budgeterat för att klara ev. akuta fel.

Vad gäller månadsavgiften så har den legat stilla några år men både vår förvaltare och bank rekommenderar oss att göra en höjning eftersom bla räntekostnaderna ökat. Styrelsen har inte fattat något beslut i frågan men vi återkommer senare under hösten.

Hemsida
Lagom till årsmötet kunde styrelsen presentera en hemsida på internet för föreningen. Du klickar in dig på www.brflyckeberg.se och här kan du hitta en hel del information om Lyckeberg och vår förening. Du kan också logga in på vår interna sida med lösenordet ”gyesjön89” och här finns intern info som delvis också finns i varje huspärm.

Vi tar gärna emot tips och förslag för att utveckla hemsidan!
Det är till stor del tack vara Henric Ahnstedt, Gyesjögatan 17, som vi kunnat förverkliga vår idé om en hemsida!

Slitna låscylindrar
Dörrarnas låscylindrar har några upptäckt börjat bli slitna nu efter över 20 år. Om de fungerar dåligt så kontakta vår fastighetsansvarige Sven-Olof Håård för det är föreningen som skall stå för kostnader vad gäller låscylindrar i ytterdörrar och förrådsdörrar.

Kontakta alltid Sven-Olof först innan du beställer reparatörer om du är osäker på om det är föreningen eller du själv som skall stå för kostnaden.

Biltvättplats
Plats att tvätta bilen på har diskuterats i flera år. Det är ju olämpligt att göra det på gatan eftersom det förorenade vattnet rinner ner i Gyesjön. Nu skall det enligt uppgift byggas en självtvättanläggning vid Abborravik och och det är ju mycket positivt för vår del.

Vattenavläsning
Som vanligt skall ju vattenmätarna läsas av i slutet av oktober och en blankett kommer inom kort att delas ut och där fyller du i din avläsning.

l övrigt önskar vi en skön höst!

STYRELSEN