Nyhetsbrev Oktober 2017

I skrivande stund vräker regnet ner. Träden vajar för vinden och himlen kan i bästa fall beskrivas som grå. Inte en människa skymtas utomhus. Löven trillar av träden i strid ström. Det går inte komma undan. Hösten är här och dags för styrelsen att informera medlemmarna vad som hänt och vad som är på gång.

Balkonger Byttan
Samtliga balkonger i Byttan är i iordninggjorda. Förhoppningsvis till alla berördas belåtenhet. Kostnaden höll sig inom den ram styrelsen beräknat och slutade på ca 662.000 sek.

Fortsatt underhåll
Fastigheterna är snart 30 år gamla och kräver kontinuerligt underhåll. För detta har styrelsen beslutat anlita PM:s Bygg och måleri. De kommer inom de närmaste månaderna påbörja arbetet med renovering/målning av husgrunder, entréstolpar, vindskivor och övrigt som bedöms måste åtgärdas.

Fiberinkoppling
Föreningen har fått en offert från Eksjö Energi gällande fiberinkoppling till samtliga lägenheter i föreningen. Eftersom styrelsen anser att detta är en viktig del av infrastrukturen i samhället och att offerten just bygger på att samtliga lägenheter ansluts har styrelsen beslutat att samtliga lägenheter ska anslutas. Kostnaden per lägenhet uppgår till 3.000 sek, dvs 57.000 sek för våra 19 lägenheter. Mot bakgrund av ovanstående kommer föreningen stå för denna kostnaden och den kommer således inte drabba den enskilde medlemmen.

Tidplanen för detta projekt är om ca 4-6 veckor. Vi får då fiber in i våra lägenheter utan att behöva gräva själva. Detta till skillnad från villaägarna som får fibern till tomtgränsen och sedan själva måste gräva fram till huset. Av bifogad karta framgår (gröna linjer) var fibern är planerad att läggas. När det är dags att börja gräva fram till resp lägenhet är det viktigt att ev nergrävda slangar är utmärkta med blå pinnar.

Tänk noga över var i lägenheten du vill ha fiberswitchen. Det är Eksjö Elteam som har hand om installationen och de kommer kontakta oss innan arbetet sätts i gång.

Via fibern kan vi få Internet, IP-TV samt IP-telefoni. När det gäller TV är vi än så länge bundna till Sappa. Fler distributörer är på väg in. För information om kanalutbudet hos Sappa hänvisas till hemsidan sappa.se.

Det är frivilligt att ansluta sig till bredbandet. Har jag idag en distributör jag tycker är bra är det bara att fortsätta med det. I det läget medför installationen inga kostnader.

Finns säkert många frågor som är obesvarade. Styrelsen arbetar på att få fler detaljer kring denna process och återkommer när vi har mer ”kött på benen”.

Länkar med mer information:
Eksjö Energi – Bredband
Eksjö Energi – Prislista
Eksjö Energi – Fiber till villor i Lyckeberg

Avgifterna för år 2018
Hyresavgifter till förening har lämnats oförändrade under de senaste fyra åren. Inflationen har under samma period varit låg så prisökningarna har vi kunnat klara inom vår driftbudget. Prisökningen på våra bostadsrätter har mer en fördubblats på denna tid, vilket bla uppmärksammats av skatteverket som vill upptaxera våra fastigheter. För att möta detta och för att ta höjd för kommande prisökningar och investeringsbehov har styrelsen beslutat att höja avgiften för år 2018 med 2%.

Målsättning och vision för vår förening
En bostadsrättsförening som vår borde ha några enkla begripliga visioner och målsättningar. Här följer några exempel på vad detta kan vara:

– vår förening har en ordnad, välskött och trygg boendemiljö.
– vi är en av de mest attraktiva i Eksjö.
– våra fastigheter är väl underhållna.
– arbeta för ha en så låg miljöpåverkan som är ekonomiskt försvarbart.
– transparent information till föreningens medlemmar.
– medlemmarna ska vara delaktiga i föreningen.

Listan kan kan göras lång, men detta är bara några exempel på vad vi har att jobba på.

Styrelsen för Brf Lyckeberg