Renhållningsinformation

Hämtningsdagar och hämtningstider
Vissa hushåll och fastigheter har fått ändrad hämtningsdag. Den veckodag som kärlet tömts på den senaste månaden är den dag som fortsättningsvis kommer att gälla. Är du tveksam vilken hämtningsdag som gäller, kontakta Ragn-Sells telefonnummer 0381-173 50. Sophämtningen sker vardagar mellan 07.00 och 16.00.

Gångavstånd och dragvägar
För att underlätta för renhållningsarbetarna rekommenderar vi att kärlet skall vara utställt vid tomtgräns, med handtaget vänt utåt vägen. Sopkärlet får placeras max 10 meter från tomtgränsen. Du som har kärlet placerat mer än 10 meter från tomtgränsen bör flytta kärlet, om du inte vill betala gångvägstillägg. Kärlets dragväg ska vara hårdgjord så att det är enkelt att flytta kärlet.

Fasadskåp
Sopkärlet skall vid hämtningstillfället vara placerat utanför fasadskåpet. Hushåll som väljer att ha sitt sopkärl placerat i fasadskåp måste förse skåpet med en ramp som underlättar ut och införsel av kärlet i skåpet. Kärlets handtag ska vara riktat utåt. Detta är en tilläggstjänst.

Grovsopor
Grovsopor hämtas kostnadsfritt. Du slipper alltså att åka med avfallet till återvinningscentralen. Vi erbjuder hämtning en gång i månaden. Hämtningen beställs hos Ragn-Sells, telefonnummer 0381-173 50. Du får ett datum då avfallet kommer att hämtas.

Avfallet ska sorteras i följande fraktioner:

  • Rent träavfall (buntat i längder om max 180 cm)
  • Metallskrot (t ex motorer och gräsklippare tömda på vätska, cyklar, redskap av metall)
  • Brännbart grovavfall (t ex stoppmöbler, plastmöbler, mattor, pulkor)
  • Deponirest (t ex stora keramikkrukor, wc porslin)
  • Vitvaror och el-avfall (produkter som drivits med el eller batteri, eller har elektroniska komponenter, t.ex spisar, disk- och tvättmaskiner, kyl- och frysskåp, stereo, tv, hushållsmaskiner, el-verktyg)

Samtliga avfallssorter hämtas vid ett och samma tillfälle, max 2 kvm. Avfallet ska om möjligt delas upp i kollin om högst 15 kg. Avfallet som ska hämtas ska vara märkt med ”grovsopor’ och placeras på din uppfart. Bygg- och rivningsmaterial får inte lämnas då detta inte räknas som hushållsavfall.

För större fastigheter är det av fastighetsägaren utsedd ansvarig t.ex vaktmästaren som gör avrop mot Ragn-Sells, telefonnummer 0381-173 50.

Farligt avfall
I samband med ordinarie soptömning kan ni även få farligt avfall hämtat. Hämtningen beställs hos Ragn-Sells, telefonnummer 0381-173 50. Det farliga avfallet läggs i den röda miljöboxen eller annan box med lock. Innehållet måste deklareras. Ej uppmärkt förpackning hämtas inte. Boxen placeras ovanpå sopkärlet vid ordinarie sophämtning.

Fritidshus
Abonnemang för sophämtning i fritidshus kommer att gälla för sex tömningar under perioden 1 juni till 31 augusti. Det kommer att finnas tilläggspaket om fyra extra tömningar under året att köpa till. Dessa tömningar kommer att utföras i anslutning till trettonhelgen, sportlov, påsklov och novemberlov.

Latrin hämtning
Möjlighet att få latrinkärl hämtade kvarstår. Vi avser dock att under entreprenadtiden undersöka möjligheten att avveckla denna tjänst. Därför uppmanar vi berörda att fundera över andra alternativ.

Kontakt
Eksjö Energi AB, 575 80 Eksjö. Tfn 0381-368 66
Ragn-Sells AB. Hultaby Nyatorp 1, 574 94 Vetlanda. Tfn 0381-173 50

Håll utkik efter fortlöpande information på Eksjö Energis hemsida www.eksjoenergi.se