Trädgårdsskötsel

För allas trevnad är det viktigt att vi håller våra trädgårdar i ordnat skick.

Vi har två gårdsfogdar i föreningen. Deras uppdrag är att se till att det finns gödsel, jord och annat som  behövs för de gemensamma ytorna såsom häckar och gräsmattor.
Observera att jord/gödsel ej är till för egen odling såsom trädgårdsrabatter och urnor.

Det finns två gemensamma redskapsbodar och båda får nyttjas av alla medlemmar oavsett i vilket av kvarteren man bor. I dessa finns bland annat gräsklippare, trimmer med mera. Det är gårdsfogdarna som ser över maskinparken och servar vid behov. Kontakta dem ifall något är slut eller går sönder.

När man använt maskinerna ska de rengöras, fyllas på bensin etc innan de sätts
tillbaka.

Vi har en gemensam vattenpump där vattnet hämtas från Gyesjön. Om flera vattnar samtidigt kan det bli lågt tryck i strålen vilket vi får ha överseende med. Tänk på miljön och vattna med förnuft. Exempelvis helst inte när det är fullt solsken eftersom vattnet då dunstar bort direkt.

Det finns även en plats där vi kan slänga trädgårdsavfall. Denna är placerad i skogen vid gula tegelhuset. Det står en skylt ”tillhör BRF”. Fråga någon i styrelsen eller gårdsfogdarna om ni inte hittar den.

Inom tilldelat område svarar lägenhetsinnehavare för följande:

  • Rensning av ogräs i häckar, rabatter och övriga planteringsytor.
  • Kanthuggning av gräsmatta vid häckar, rabatter och övriga planteringsytor.
  • Trimning av ogräs intill husväggar, rabatter och motsvarande.
  • Klippning av häckar, buskar och träd enligt anvisningar från styrelsen.
  • Tilldelat område skall hållas väl vårdat och i städat skick.

Tilldelade områden för kvarteret Karet


Tilldelade områden för kvarteret Byttan

Planteringsyta: 30 cm matjord av god kvalitet.
Gräsyta: 10 cm matjord av god kvalitet.
Trädgrop: 60 cm matjord, diameter 1.2 meter.

Träd binds vid stadigt trädstöd med reglerbara band.
Kring träd sparas en diameter på 1 meter med öppen jord. Denna, liksom planteringsytor, täcks med 10 cm finmalet barkmull.