Nyheter från styrelsen – December 2015

Det lider mot jul och ett nytt år. Det gångna året har varit ett odramatiskt år för föreningen.

Prel. Bokslut för 2015
Vi har inte haft några extraordinära kostnader och har dessutom fortsatt med att bearbeta banken för att sänka våra räntekostnader. Därför kan vi konstatera att det preliminära bokslutet även i år pekar på ett överskott.

Månadsavgifter 2016
Det blir inte någon höjning av månadsavgiften 2016. En del lägenheter har dock gjort av med mer vatten än beräknat 2015 så de får räkna med högre preliminära vattenkostnader varje månad.

Underhållsfrågor
Vi har tyvärr inte under 2015 kommit till skott med att åtgärda dubbelbalkongerna i Byttan bl.a beroende på att byggfirmorna har haft så mycket jobb. Nu har vi dock tecknat avtal med en firma om börja ombyggnad av balkongerna så snart som möjligt in på 2016.

Balkongerna kommer att göras om bl.a så att gummiduken och avloppet tages bort och i stället blir det en lutning så att vattnet rinner av. Detta kommer att ske under en flerårsperiod och kosta totalt ca. en halvmiljon.

Sprickor och avflagnaden på putsningen på husgrunderna har diskuterats mycket och olika uppfattningar har rått om vilka åtgärder man bör vidtaga. Sannolikt får vi leva med att med jämna mellanrum putsa om och måla om. Även sådant arbete skall utföras 2016.

I budgeten för 2016 finns även en post för att byta ut varmvattenberedare som börjar att lägga av. Börjar varmvattenberedaren att låta misstänkt eller läcka så kontakta styrelsen!

Försäljning av lägenheter
I genomsnitt säljs ungefär en lägenhet per år. I huspärmen och på vår hemsida finns ett PM för tågordningen vid försäljning. Kontakta styrelsen i ett tidigt skede vid försäljning!

Vi kan glädjande nog konstatera att intresset för Lyckeberg som bostadsområde ökar och även intresset vid visningar.

Slutligen ber vi att få önska En God Jul och ett Gott Nytt År!
STYRELSEN

God Jul & Gott Nytt År!