Nyhetsbrev November 2013

Föreningens hemsida
Du går väl in ibland och tittar på vår eminenta hemsida? Den kompletteras löpande med bilder och text. Senast är inlagt ett avsnitt om brandsäkerhet. Du har väl investerat i brandsläckare och brandfilt? Om ugnen inte är rengjord på ett tag och du kör grillen kan det ta eld i gammalt matfett! Och inför stundande jultider ökar alltid brandrisken.

Vill du gå in på vår hemsida på den interna föreningsdelen är koden gyesjön89

Aktuell ekonomi
Året närmar sig sitt slut och därmed bokslutstider. Det ser ut som om det blir ett överskott jämfört med budgeten, i första hand beroende på att vi under året har lyckats förbättra låneräntan i överläggningar med vår bank. Två gånger om året har vi träffar med banken och försöker att förbättra räntelägena vad gäller lån och eget kapital.

Månadsavgiften 2014
Månadsavgiften 2014 blir oförändrad jämfört med 2013. En förändring kommer dock att ske vad gäller avier. De kommer inte att delas ut per månad utan i sammanställning på ett papper inför 2014. Det spar ju både papper och arbete.

Underhåll 2013
Inga större underhållsarbeten har utförts under 2013. Det var ju aktuellt att åtgärda husgrunderna, där det förekommer sprickor och lossnande färg. Styrelsen har haft kontakt med flera experter och vi har fått olika bud på vad som bör göras och därför har inget hunnit göras. Nu tror vi dock att vi vet hur det skall göras och åtgärder kommer att ske under 2014-15.

En varmvattenberedare har bytts under 2013 – håll koll på dessa och meddela styrelsen om de låter underligt eller börja läcka!

Luft-luftvärmepumparna
Vi har nu haft pumparna tre år våren 2014 och då skall ske service på dem av installatören. Finns det frågor eller synpunkter på hur de fungerar kontakta Sven-Olof Håård inför servicegenomgången! Vi kommer ut med mer info när det blir dags.

Filterbyten
Det kanske är dags att byta filter om det inte är gjort nyligen? Vi har ju två filter i det gamla uppvärmningssystemet och dessa filter brukar var fulla av smuts och döda insekter efter sommaren. Nya filter finns att hämta i föreningens förråd.

Filtret i luft-luftvärmepumpen sköljer man lämpligen rent med vatten.

Grönyteåtgärder
Styrelsen har beslutat att det är dags att beskära Ölandstoken (häcken) i Karet senvintern 2014 eftersom den blivit väl hög och yvig. Berörda lägenhetsinnehavare ansvarar för att detta görs. Rådgör gärna med gårdsfogdarna om hur detta bör göras.

Vidare skall ett par träd tagas ned i Karet eftersom de växer in i varandra. Styrelsen ansvarar för detta.

Musfällor
Förra vintern hade vi problem med möss i våra förråd. Mössen äter ju allt som går att äta och lite till. I föreningsförråden finns musfällor att hämta som gårdsfogdarna lagt dit.

Ny snöslunga
Inför vintern har ytterligare en snöslunga köpts in. Den finns i Byttans förråd. Vill du ha instruktion hur den fungerar så kontakta gårdsfogdarna.

Rensa hängrännor
Ett gott råd inför vintern är att ta en koll på hängrännorna och se till att inte löv och annat täppt igen silarna så att det blir översvämning när det regnar eller töar!

I övrigt önskar vi alla en God Jul!

STYRELSEN