Sjövattenpump

Avstängning på hösten

 1. Bryt strömmen till pumpen.
  Finns en brytare på insidan av väggen i pumphuset.
 2. Öppna alla kranar.
  Gå runt i kvarteret och öppna alla kranar så trycket släpper och allt vatten rinner ut. Låt dem sedan stå kvar i öppet läge.
 3. Töm pump och expansionskärl på vatten.
  Lossa tömningsskruven i botten på pumphuset, lossa påfyllningsskruven i överkant och låt vattnet rinna ut.
  Lossa lite på den svarta stora plastmuttern runt insugsslangen (behöver inte skruvas loss helt) och dra sedan ut insugsslangen. Låt den sedan ligga löst bredvid. Lossa på slangen till expansionskärlet och låt det tömmas på vatten.
 4. Klart!
  Det kan ta en stund för allt vatten i ledningarna att rinna ut.

Uppstart på våren

 1. Stäng kranar.
  Gå runt i kvarteret och stäng alla kranar.
 2. Återmontera slangar.
  Tryck in insugsslangen så långt det går och dra sedan fast den med den stora svarta plastmuttern.
  Skruva fast slangen till expansionskärlet.
  Dra åt tömmningsskruven i botten på pumphuset.
 3. Starta pumpen.
  Häll i några liter vatten i påfyllningshålet i överkant på pumphuset och skruva sedan åt skruven.
  Slå på strömmen till pumpen. Om det lyckas sugs vatten in och börjar fylla upp expansionskärlet samt systemet. Dock inte säkert det går på första försöket. Bryt då strömmen, fyll på mer vatten i pumphuset via påfyllningshålet och försök igen. Till slut går det. Pumpen fyller systemet och stannar sedan när korrekt tryck har uppnåtts. Kan dock finnas luft i systemet som gör att den jobbar lite ryckigt, men det löser sig med steg 4.
 4. Öppna kranar.
  Gå runt i kvarteret och öppna kranarna, en åt gången, och spola ur gammalt smutsigt vatten tills rent vatten kommer ut.
 5. Klart!
  Gå ner till pumpen igen och kolla så den stänger av sig när den är uppe i rätt tryck. Kolla så att inga kopplingar läcker.

Övrigt bra att veta om pumpen

Vid vilket tryck den ska starta och stanna går att ställa in genom att justera skruvarna inne i den genomskinliga plastboxen på pumpen.
Säkring till pumpen finns i proppskåpet i förrådet där uppe.
Uppe på expansionskärlet finns en ventil för påfyllning av luft till luftbälgen. Behöver normalt sett aldrig fyllas på förutom vid första installation. Ska hålla ca 2 bars lufttryck.