Inbjudan till Trädgårdsdag – Lördag den 6 Oktober

Finns en hel del att fixa till när det gäller vår yttre miljö. Därför anordnar vi en gemensam trädgårdsdag den 6:e Oktober.

Vi börjar med lite stärkande fika kl 10:00 hos Anders och Marie för att sedan bli tilldelade prioriterade arbetsuppgifter. Vi arbetar hårt och intensivt fram till ca kl 14:00. Då vidtar grillning, lite vin, öl och läsk, godis till barnen och social gemenskap.

Det brukar bli hög stämning på dessa event, så det är inget du vill missa!
Får hålla lite koll på vädret. Skulle vi drabbas av skyfall denna dag får vi såklart ställa in.

Så kom igen! På med arbetshandskarna så ger vi tillsammans våra fina omgivningar en rejäl ansiktslyftning.

 

Nyhetsbrev September 2018

Efter en ovanligt varm sommar börjar termometern visa på mer normala temperaturer. Under sommarens mest heta dagar åtgärdades husgrunderna i Byttan. Ett sedan länge efterlängtat projekt som nu kan anses avslutat med positivt resultat.

Ett annat, också det efterlängtat, projekt har också avslutats; samtliga lägenheter har nu fått fiber installerat. Föreningen står enligt styrelsebeslut för inkopplingen medan bostadsrättsinnehavaren står för de tjänster som eventuellt beställs via fibern.

Under vecka 39-40 kommer ni att bli kontaktade av Värmekällan som ska göra service på våra värmepumpar. Passar på att påminna er om att det är viktigt att rengöra och byta filter kontinuerligt i vårt andra värmesystem. Filter ska finnas i förråden och om det saknas, tag kontakt med Henric eller Lasse.

I samband med föregående nyhetsbrev, Juni 2018, bifogades en bilaga där det framgår vilka ansvarsområden respektive bostadsrättsinnehavare har när det gäller häckar och grönytor inom föreningen. Syfte med detta var att informera nya och gamla medlemmar  vad som, enligt bland annat våra stadgar, gäller beträffande skötsel av mark som ingår i bostadsrätten. Bakgrunden till detta är att styrelsen anser att denna uppgift är eftersatt på flera håll och behöver åtgärdas. Det kan tyvärr konstateras att någon bättring inte har skett.

När vår bostadsrättsförening bildades 1988 valde man att lägga ut skötseln av mark på bostadsrättsinnehavarna av ekonomiska skäl. Styrelsen arbetar för att vi ska ha så låga avgifter som möjligt och för att det ska vara möjligt krävs ett visst eget arbete från medlemmarna. Vill man absolut inte engagera sig på något sätt så kanske inte bostadsrätt är den ultimata boendeformen. Det finns ju även möjlighet för den enskilde medlemmen att köpa tjänster för trädgårdsskötsel. Under den gångna säsongen hade vi även problem med snöskottningen i Karet, där några få medlemmar fick dra ett tungt lass. Om vi inför den kommande vintern behöver anlita extern entreprenör kommer det givetvis ske en viss uppjustering av avgifterna för medlemmarna i Karet.

Styrelsen diskuterade dessa frågor länge och väl vid sitt senaste styrelsemöte den 28 Augusti. Det är en mångfasetterad och känslig fråga.

Vi är en liten förening, 19 lägenheter, med mycket stor frihet. Styrelsen menar att det inte kan vara så svårt att leva upp till intentionerna och anvisningarna i stadgarna.

För allas trevnad och för att vi ska fortsätta vara en attraktiv bostadsrättsförening, med även ett välskött yttre, vädjar styrelsen till medlemmarna att alla lägger manken till för att klippa och rensa häckarna och övrigt som behövs för att våra trädgårdar ska se välskötta ut. Det är helheten som påverkar marknadsvärdet på våra bostäder.

Om vi inte alla hjälps åt att hålla vår fina förening välskött kan vi bli tvungna att anlita externa entreprenörer vilket i sin tur leder till en höjning av avgifterna mellan 10-20% vilket då även kommer att drabba de medlemmar som redan idag håller ordning inom sitt ansvarsområde.

Avslutningsvis ett kinesiskt ordspråk:
Vill du vara lycklig en dag, skaffa dig en flaska vin.
Vill du vara lycklig ett år, skaffa dig en kvinna.
Vill du vara lycklig ett helt liv, skaffa dig en trädgård.

Med önskan om en skön höst,
Styrelsen