Motorvärmare

kallbil
Vid varje parkeringsplats finns eluttag för motorvärmare.

Dessa styrs individuellt med ett tidur för varje uttag och startar tre timmar före inställd tid.

För att ställa in tiden gör du så här:

  • Tryck in en av knapparna under Ditt uttag.
  • Avresetiden visas.
  • Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas.
  • Efter några sekunder visas aktuell tid igen.
  • Motorvärmaren startar nu tre timmar före inställd tid.

För att ställa in klockan gör du så här:

  • Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka.
  • Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas.
  • Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.
  • Klockan är nu inställd.

Klicka här för att ladda ner instruktionerna som pdf-fil