Luftvärmepump

Luftvärmepumparna installerades som en kompletterande värmekälla till de befintliga som finns i lägenheterna. Luftvärmepumparna fungerar utmärkt ner till ca. minus 15 grader. Därefter bör det gamla uppvärmningssystemet kopplas in.

Det finns ett filter i luftvärmepumpens aggregat inomhus som bör dammsugas 1 gång per månad.

Bruksanvisning
Ladda ner som pdf

Panasonic
CS-E7LKE-3, CS-E9LKE-3, CS-E12LKE-3
CS-XE7LKE-3, CS-XE9LKE-3, CS-XE12LKE-3

Eco Patrol Operation:
Optimerar energiåtgången genom att beräkna mänsklig aktivitet, temperatur och  fläkthastighet mm.
Tryck en gång för att sänka temperaturen 1°C.
Tryck ytterliggare en gång för 2°C sänkning.

Off / On:
Stänger på och av enheten.
Stäng av enheten med denna knapp, inte genom att bryta strömmen.

Patrol / E-ion Operation:
Aktivering av automatisk luftreningssystem / ständig drift av E-ion.
E-ion laddar luften med negativa joner för friskluftseffekt och drar till sig allergierna ämnen  till de positivt laddade e-ion filtren.
Tryck en gång för Patrolfunktionen. Enheten känner av luftkvaliteten och startar bara E-ion laddningen vid behov.
Tryck ytterliggare en gång för ständig drift av E-ion funktionen.

Temperature setting:
Ställ in önskad temperatur mellan 16 – 30°C.
Rekommenderade temperaturer är följande:
LÄGET VARMT: 20 – 24°C
LÄGET KALLT: 25 – 28°C
LÄGET TORRT: 1 – 2°C lägre än rumstemperatur.

Quiet Mode:
Tryck en gång för att sänka fläkthastigheten till lägst möjliga.

Powerful Operation:
Tryck en gång för att nå önskad temperatur snabbt.
Kompressorn ökar varvtalet under en stund, innan den övergår till tidigare inställning.

Operation Mode: Välj funktionsläge
Auto: Enheten väljer nytt funktionsläge efter 30 minuter hela tiden.
(Detta beroende på temperaturinställning, utomhus och rumstemperatur)

Heat: Enheten producerar enbart varm luft.
(Detta är det optimala driftläget för energibesparing under den kalla årstiden)

Cool: Enheten producerar enbart kall luft (AC).
(Detta är det optimala driftläget för air condition)

Dry: Enheten fungerar som en avfuktare.

Mild Dry Cooling Operation:
Sänker fläkthastigheten och kyler ner rummet lugnare än Cool-funktionen ovan.

Fan Speed Selection:
Välj fläkthastiget (5 val + auto).
Pröva dig fram för att hitta rätt inställning. Varierar mycket från hus till hus.

Airflow direction adjustment:
Justera det vertikala luftflödets riktningar (5 val + auto).
I Autoläge, under värmedrift, vinklas luftriktaren nedåt.
Automatisk gång upp/ned kan endast fås i kyldrift.

Timer setting: Ställa in Timern
För att stänga på / av enheten vid förinställd tid.
Gör så här:

  • Välj On eller Off.
  • Ställ in tiden med pilarna (upp/ner).
  • Avsluta med att bekräfta med SET-knappen.

För att radera inställd tid, tryck på On eller Off knappen, därefter på Cancel-knappen.
Enheten kan starta tidigare än utsatt tid, för att nå temperaturen till den inställda tiden.

Clock setting:
Ställ in klockan på följande sätt:

  • Tryck på clock- knappen en gång
  • Ställ in tiden med de blå pilarna
  • Bekräfta genom att trycka på SET-knappen.

Skötselinstruktioner:
Rengör filter i innedelen vid behov, vilket varierar mellan 7 – 30 dagars mellanrum.
Detta för att enheten ska få omsätta sa mycket luft som möjligt.
Om detta inte görs, drar enheten mer ström, samt blir mindre effektiv.
I vissa fall kan det leda till kompressorhaveri, och dyra reparationskostnader.

Svenska VP bolaget AB, rekommenderar också att en ordentlig genomgång med rengöring samt översyn av apparaten görs var 3:e år för lång hållbarhet och problemfri drift.

Kontakt:
Svenska VP Bolaget AB
Vasagatan 2
573 31  TRANÅS

Telefon: 0140-128 75
E-post: info@vpbolaget.se
www.vpbolaget.se